Clock icon

Luni - Vineri:8:00-17:00

[email protected]
Țara de livrare AT
Servicii clineți

Reclamații

Reclamții

Aici puteți descărca formularul de reclamație:  Formular de reclamație.pdf 513,8 KO

Aici puteți descărca retragerea din contract: retragere_de_la_contractul_de_cumparare.pdf 390,3 KO

Adresa pentru trimiterea reclamațiilor și retragerilor din contract:

Coletaria.ro
Folosiți codul: 95642760

Strada Virginia Nr. 4,
077096, Dragomirești-Deal, Ilfov, CTPark A1 Km13

Puteți folosi serviciul Packet:

Orice punct de colectare: https://www.packeta.ro/puncte-pick-up
Folosiți codul: 
95642760

La această adresă sunt acceptate doar pachetele trimise prin firmele de curierat: FAN Courier, Urgent Cargus, Sameday și Poșta Română - exclusiv prin intermediul serviciului: "Prioripost"

Procedura de reclamație

Procedura de reclamație (răspundere pentru defecte, garanție, reclamații)

8.1. Dacă este un defect al bunurilor care poate fi înlăturat, cumpărătorul are dreptul ca defectele să ii fie reparate gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.

8.2. În loc să elimine defectul, cumpărătorul poate solicita înlocuirea bunurilor sau, în cazul în care defectul se referă doar la o parte din bunuri, înlocuirea piesei, în cazul în care vânzătorul nu suportă costuri disproporționate din cauza prețului bunurilor sau severitatea defectului.

8.3. În loc să elimine defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna bunurile defecte cu altele perfecte, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase cumpărătorului.

8.4. În cazul unui defect al bunurilor care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea bunurilor în mod corespunzător ca un lucru fără defecte, cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului în cazul defectelor remediabile, dar dacă cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile din cauza reapariției defectului după reparare sau pentru un număr mai mare de defecte.

8.5. În cazul altor defecte ireparabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă la prețul bunurilor.

8.6. Vânzătorul a instruit cumpărătorul despre drepturile sale, care decurg din stat. § 622 din Codul civil (punctele 8.1. Până la 8.3. Din aceste condiții comerciale și de reclamație) și drepturile care decurg din prevederile art. § 623 din Codul civil (punctele 8.4. Până la 8.5. Dintre aceste condiții comerciale și de reclamație) prin plasarea acestor condiții comerciale și de reclamație pe subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului, iar cumpărătorul a avut ocazia să le citească la timp înainte de a trimite comanda.

8.7. Vânzătorul este responsabil pentru defectele bunurilor în conformitate cu reglementările aplicabile din Republica Slovacă, iar cumpărătorul este obligat să depună o plângere la vânzător sau la o persoană desemnată. Informațiile despre persoanele desemnate și punctele de service pentru service în garanție și post-garanție sunt furnizate pe spatele cardului de garanție sau vor fi furnizate de vânzător cumpărătorului la cerere prin telefon sau e-mail.

8.8. Tratarea reclamațiilor este reglementată de procedura de reclamație valabilă a vânzătorului, adică art. 8 dintre aceste condiții de afaceri și reclamații. Cumpărătorul a fost familiarizat în mod corespunzător cu procedura de reclamație și a fost informat cu privire la condițiile și metoda de revendicare a bunurilor, inclusiv informații despre locul în care poate fi făcută reclamația și despre efectuarea reparațiilor în garanție în conformitate cu art. § 18 alin. 1 din Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor și modificarea Legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 Coll. cu privire la infracțiunile modificate (denumite în continuare „Legea”) în perioada anterioară încheierii contractului de cumpărare prin plasarea acestor condiții de afaceri și reclamații pe subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului, iar cumpărătorul a avut posibilitatea să le citească înainte de a trimite ordinea.

8.9. Procedura de reclamație se aplică bunurilor achiziționate de cumpărător de la vânzător sub formă de comerț electronic de pe site-ul web al vânzătorului electronic.

8.10. În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul de a pretinde de la vânzător răspunderea pentru defectele bunurilor achiziționate de la vânzător pentru care producătorul, furnizorul sau vânzătorul este responsabil.

8.11. În cazul în care bunurile prezintă defecte, cumpărătorul are dreptul să depună o reclamație la sediul vânzătorului în conformitate cu art. § 18 alin. 2 din lege prin livrarea bunurilor la sediul vânzătorului și livrarea către vânzător a unei declarații a voinței cumpărătorului de a-și exercita dreptul în conformitate cu punctele 8.1. la 8,5. a acestor termenii și condiții și de reclamație (denumite în continuare „Notificare de reclamație”), de ex. sub forma unui formular de reclamație completat, care se află pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului. Vânzătorul recomandă asigurarea bunurilor atunci când sunt trimise pentru o reclamație. Vânzătorul nu acceptă livrare ramburs. Cumpărătorul este obligat să precizeze cu adevărat toate informațiile solicitate în Avizul de reclamație, în special să indice cu precizie tipul și amploarea defectului bunurilor; cumpărătorul va preciza, de asemenea, care dintre drepturile sale care decurg din secțiunile 622 și 633 din Codul civil. Cumpărătorul are dreptul să depună o reclamație la o persoană autorizată de producătorul bunurilor pentru a efectua reparații în garanție (denumită în continuare „persoana desemnată”). Lista persoanelor desemnate este dată pe cardul de garanție sau vânzătorul o va trimite cumpărătorului la cererea acestuia.

8.12. Procedura de reclamație privind bunurile care pot fi livrate vânzătorului începe în ziua în care sunt îndeplinite cumulativ toate următoarele condiții:

8.12.1. livrarea Avizului de reclamație către Vânzător,

8.12.2. livrarea bunurilor revendicate de la cumpărător către vânzător sau către o persoană desemnată,

8.12.3. livrarea codurilor de acces, parole etc. bunurilor reclamate către vânzător, dacă aceste date sunt necesare pentru tratarea corectă a reclamației;

8.13. În cazul în care obiectul reclamației este bunuri care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului sau care sunt instalate permanent, cumpărătorul este obligat să ofere toată cooperarea necesară pentru a inspecta bunurile revendicate de către vânzător sau de către un terț desemnat pe lângă îndeplinirea condițiilor la punctele 8.12 .1a .3 vânzător. Procedura de reclamație privind bunurile care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului sau care sunt instalate permanent începe în ziua în care inspecția bunurilor a fost efectuată în conformitate cu prima teză. Cu toate acestea, în cazul în care Vânzătorul sau un terț desemnat de acesta, în ciuda cooperării necesare oferite de Cumpărător, nu asigură inspecția într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la livrarea Notificării către Vânzător, procedura de reclamație începe în ziua livrării Notificării către Vânzător.

8.14. Vânzătorul sau persoana desemnată va elibera cumpărătorului o confirmare a cererii pentru bunuri într-o formă adecvată aleasă de vânzător, de ex. sub forma unui e-mail sau în scris, în care este obligat să indice cu precizie defectele reclamate ale bunurilor și să informeze încă o dată consumatorul despre drepturile sale în conformitate cu punctul 8.1. la 8.3. aceste condiții comerciale și de reclamație (dispozițiile articolului 622 din Codul civil) și drepturile care decurg din punctul 8.4. la 8,5. a acestor condiții comerciale și de reclamație (dispozițiile articolului 623 din Codul civil). În cazul în care reclamația se face prin intermediul unei comunicări la distanță, vânzătorul este obligat să transmită imediat confirmarea reclamației către cumpărător; dacă nu este posibilă livrarea confirmării imediat, aceasta trebuie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu dovada plângerii; Confirmarea cererii nu trebuie să fie livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi cererea în alt mod.

8.15. Cumpărătorul are dreptul să decidă care dintre drepturile sale în conformitate cu art. § 622 și alin. Se aplică § 623 din Codul civil și, în același timp, este obligat să transmită imediat vânzătorului informații despre decizia sa. Pe baza deciziei cumpărătorului, care dintre drepturile sale în conformitate cu art. § 622 și alin. § 623 din Codul civil se aplică de către vânzător sau o persoană desemnată obligată să stabilească metoda de soluționare a reclamației în conformitate cu prevederile art. § 2 lit. m) din lege imediat, în cazuri mai complexe în termen de 3 zile de la începerea procedurii de reclamație, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării bunurilor în termen de cel mult 30 de zile de la data procedura de plângere. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, vânzătorul sau persoana desemnată se va ocupa imediat de reclamație, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, soluționarea reclamație nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data plângerii. După expirarea termenului de tratare a reclamației în zadar, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a schimba bunurile cu bunuri noi.

8.16. În cazul în care cumpărătorul a depus o cerere pentru bunuri în primele 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare, vânzătorul poate soluționa cererea numai pe baza unui aviz de expertiză sau a unei opinii emise de o persoană autorizată, notificată sau acreditată sau opinia unei persoane desemnate (denumită în continuare „evaluarea profesională a bunurilor”). Indiferent de rezultatul evaluării profesionale, vânzătorul nu poate solicita cumpărătorului să plătească costurile evaluării profesionale a bunurilor sau alte costuri legate de evaluarea profesională a bunurilor.

8.17. În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație privind produsul la 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare și vânzătorul a respins-o, persoana care a tratat reclamația este obligată să precizeze în documentul de tratare a reclamațiilor căruia cumpărătorul îi poate trimite bunurile pentru evaluare profesională . În cazul în care cumpărătorul trimite bunurile pentru evaluarea profesională către persoana desemnată specificată în documentul privind gestionarea reclamației, costurile evaluării profesionale a bunurilot, precum și toate celelalte costuri aferente suportate în mod intenționat vor fi suportate de vânzător, indiferent de a rezultatului evaluării experților. În cazul în care cumpărătorul dovedește prin evaluare profesională responsabilitatea vânzătorului pentru defectul pretins al bunului, el poate depune din nou reclamație; perioada de garanție nu expiră în timpul evaluării profesionale a bunurilor. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului în termen de 14 zile de la data depunerii reclamației, toate costurile suportate pentru evaluarea profesională a bunurilor, precum și toate costurile aferente. O cerere retrimisă nu poate fi respinsă.

 

8.18. Garanția nu acoperă defectele de care cumpărătorul a fost informat de către vânzător la momentul încheierii contractului sau despre care, având în vedere circumstanțele în care a fost încheiat contractul de cumpărare, trebuie să fi știut.

8.19. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înlocui bunurile defecte cu alte bunuri perfecte cu aceiași parametri tehnici sau mai buni, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase cumpărătorului.

8.20. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele bunurilor:

8.20.1. dacă cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul privind răspunderea vânzătorului pentru un defect al bunurilor până la sfârșitul perioadei de garanție a bunurilor,

8.20.2. dacă defectul bunurilor este o deteriorare mecanică a bunului cauzată de cumpărător,

8.20.3. dacă defectul bunului reduce capacitatea bateriei,

8.20.4. dacă defectul bunului a fost cauzat de utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund în intensitatea, umiditatea, influențele chimice și mecanice ale acestora cu mediul natural al bunului,

8.20.5. dacă defectul bunului a fost cauzat de manipularea necorespunzătoare, service sau neglijarea îngrijirii bunurilor,

8.20.6. dacă defectul bunului a fost cauzat de deteriorarea bunului prin încărcarea sau utilizarea excesivă, încălcând condițiile specificate în documentație sau principiile generale de utilizare normală a bunului,

8.20.7. dacă defectul bunului a fost cauzat de deteriorarea bunului de evenimente inevitabile și / sau imprevizibile,

8.20.8. dacă defectul bunului a fost cauzat de deteriorarea bunului prin distrugerea accidentală și deteriorarea accidentală,

8.20.9. dacă defectul bunului a fost cauzat de o intervenție neprofesionistă, daune cauzate de apă, foc, electricitate statică sau atmosferică sau alte forțe majore,

8.20.10. dacă defectul bunurilor a fost cauzat de o interferență cu bunurile de către o persoană neautorizată,

8.20.11. dacă expedierea nu este completă, resp. în cazul unui defect evident pe care cumpărătorul l-ar fi putut găsi prin inspectarea coletului la livrarea bunurilor și care, fără întârziere nejustificată, nu a notificat reprezentantul vânzătorului în conformitate cu punctul 5.9 din aceste reclamații și condiții reclamații ulterioare de acest fel vor fi acceptate numai dacă cumpărătorul dovedește că bunurile în momentul primirii au avut aceste defecte

8.21. Vânzătorul este obligat să trateze reclamația și să înceteze procedura de reclamație într-unul din următoarele moduri:

8.21.1. prin predarea bunurilor reparate,

8.21.2. schimb de bunuri,

8.21.3. prin returnarea prețului de achiziție al bunurilor,

8.21.4. plătind o reducere rezonabilă la prețul bunurilor,

8.21.5. o invitație scrisă pentru a prelua performanța specificată de către vânzător,

8.21.6. prin refuzul justificat al cererii de garanție a bunurilor.

8.22. Vânzătorul este obligat să stabilească metoda de gestionare a reclamației și despre rezolvarea reclamației emite cumpărătorului un document scris nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației preson, prin furnizorul de servicii poștale sau de curierat sau de livrare.

8.23. Vânzătorul va informa cumpărătorul despre rezultatul gestionării reclamației imediat după încheierea procedurii de reclamație prin telefon sau e-mail și, în același timp, va fi împreună cu bunurile, resp. dovada gestionării reclamațiilor livrată prin e-mail.

8.24. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data livrării bunurilor, cu excepția cazului în care este specificată o perioadă de garanție diferită pentru cazuri specifice.

8.25. În cazul bunurilor noi, 12 luni (bunurile noi sunt bunuri utilizate care au trecut ulterior inspecția experților noștri și care sunt marcate ca atare);

8.26. În cazul bunurilor utilizate timp de 12 luni (bunuri uzate înseamnă bunuri marcate ca atare care sunt utilizate sau reparate fără defecte, în timp ce integralitatea ambalajului nu împiedică utilizarea completă a produsului).

În cazul în care cumpărătorul este un antreprenor (persoană juridică), părțile în conformitate cu § 429 alin. 2 codului comercial a convenit asupra unei perioade de garanție de maximum 12 luni.

8.27. Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care cumpărătorul nu a putut utiliza bunurile din cauza reparației în garanție a bunurilor.

8.28. În cazul unui schimb de bunuri cu unul nou, cumpărătorul va primi un document care să precizeze informații despre schimbul de bunuri, iar orice alte reclamații sunt aplicate pe baza contractului de cumpărare și a acestui document de reclamație. În cazul schimbului de bunuri cu bunuri noi, perioada de garanție începe să curgă din nou de la primirea bunurilor noi, dar numai pentru bunurile noi.

8.29. În ceea ce privește un defect reparabil, reclamația va fi soluționată în funcție de decizia cumpărătorului conform punctului 8.15. aceste termenii și condiții după cum urmează:

8.30. vânzătorul asigură eliminarea defectului sau

8.31. vânzătorul înlocuiește bunurile defecte.

8.32. În cazul unui defect remediabil, cumpărătorul nu va stabili imediat, în conformitate cu punctul 8.15. din aceste reclamații și condițiile, modul în care ar trebui tratată reclamația, vânzătorul va gestiona reclamația prin eliminarea defectului.

8.33. În cazul unui defect care nu poate fi remediat, sau a unui alt defect reparabil în mod repetat, sau a unui număr de defecte remediabile diferite care împiedică utilizarea bunurilor în mod corespunzător ca și fără un defect, vânzătorul lua decizia în funcție de decizia cumpărătorului în temeiul acestor reclamații. reclamații privind termenii și condiții comerciale în felul următor:

8.33.1. prin schimbul de bunuri cu alte bunuri funcționale cu aceiași parametri tehnici sau mai buni sau

8.33.2. în cazul în care vânzătorul nu poate schimba bunurile cu altul, acesta va soluționa reclamația rambursând prețul de achiziție pentru bunuri.

 

8.34. Tratarea reclamațiilor se aplică numai defectelor enumerate în Avizul de reclamație și în confirmarea revendicării bunului conform punctului 8.14. acestor termenii și condiții.

8.35. În scopul unei reclamații, apariția unui defect remediabil de mai mult de două ori este considerată a fi un defect reparabil recurent de mai multe ori.

8.36. În scopul unei plângeri, apariția a mai mult de trei defecte remediabile în același timp este considerată a fi un număr mai mare de defecte remediabile diferite.

8.37. Dreptul cumpărătorului de a depune o cerere pentru o defecțiune a bunurilor este după ce acesta și-a exercitat dreptul și i-a cerut vânzătorului să înlăture defectul bunurilor conform punctului 8.1. dintre aceste termeniiși condiții și indiferent de rezultatul reclamației, re-aplicarea reclamației pentru același defect unic (nu un defect de același fel) va fi respinsă.

8.38. Prevederile art. 8 dintre aceste termenii și condiții nu se aplică în mod explicit entităților care nu îndeplinesc definiția consumatorului prevăzută la art. § 2 lit. a) din lege.

8.39. Perioada de garanție expiră dacă:

8.39.1. clientul nu are un card de garanție sau o dovadă a plății sau alt document care dovedește achiziționarea de bunuri

Aceste Termenii și condiții și de reclamație intră în vigoare și sunt valabile de la data de 31.10.2016.

Peste 20.000 de produse individuale oferite
Livrare expres prin curier
Consultanță de specialitate
Livrare gratuită la comenzile mai mari de 350 Lei cu TVA

Centrul de preferințe pentru cookie-uri

  • Confidențialitatea dvs
  • Cookie-uri strict necesare
  • Cookie-uri de performanță
  • Cookie-uri funcționale
  • Cookie-uri de marketing

Nume Furnizor Scop Expirare Tastați